21dh717928@st.huflit.edu.vn

Sinh viên
24/06/2003

Giới thiệu về ứng viên

  1. Hiện là sinh viên năm 2, chưa có kinh nghiệm làm việc.

Trình độ học vấn

B
Bằng Ielts 5.5
VUS