Bùi Trần Bích Ngọc

26/01/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Tiếng Anh thương mại 2021-2025
Đại học Ngoại ngữ Tin học

Skills

Kỹ năng làm việc nhóm
80%
Kỹ năng giao tiếp
80%
Kỹ năng giải quyết vấn đề
60%
Kỹ năng giao tiếp tiếng Trung
70%
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh
70%