21dh716539@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại Học 2021-2025
Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP HCM

Kinh nghiệm làm việc

G
Gia Sư Tiếng Anh, Toán 15/6/2023
T
Trợ Giảng Tiếng Anh 13/9/2023 - 17/12/2023
VUS Center

Portfolio

Skills

Xử lý văn bản.
Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề
Microsoft Office