Nguyễn Thị Bảo Vi

Sinh viên năm 2- Trường đại học Ngoại ngữ-Tin học Tp.HCM - Khoa Ngoại ngữ- Chuyên ngành Tiếng anh Thương mại
24/10/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
ĐẠI HỌC 2021-2024
Đại học Ngoại ngữ-Tin học Tp.HCM

Sinh viên

Skills

Nghe - Nói - Đọc - Viết bằng tiếng Anh
70%
Nghe hiểu tiếng trung
50%
Đọc được tiếng hàn
70%
MC, dẫn truyện, photographer,