Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

B
Bằng cấp 2021-2025
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Portfolio

Skills

Tin học văn phòng
90%
Kĩ năng thuyết trình
100%
Kỹ năng làm việc nhóm
90%