21dh714522@st.huflit.edu.vn

Trợ giảng cho Vinalearn
15/02/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 4 2021-2025
HUFLIT

GPA 3.25

Kinh nghiệm làm việc

C
CTV 2021 - 2023
HUFLIT

Trực tại văn phòng tuyển sinh Telesales, KPI Nhập dữ liệu học sinh, quản lí hồ sơ Cung cấp thông tin tuyển sinh Tham gia các buổi tuyển sinh tại các trường trung học

t
trợ giảng 2023 - 2024
vinalearn

Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong giờ học Quản lý học sinh Giải đáp thắc mắc của học viên Nghiên cứu và nâng cao chất lượng đào tạo Tham gia các hoạt động sự kiện Tiếng Anh Thực hiện báo cáo và tư vấn phụ huynh

Portfolio

Skills

cộng tác viên phòng tuyển sinh HUFLIT
100%
trợ giảng Vinalearn
100%

Thành tích

S
SINH VIÊN GIỎI 2021
hoàn thành xuất sắc thành tích học tập ở trường