Nguyễn Thị Yến Phương

Sinh viên và gia sư tự do.
31/01/2003

Giới thiệu về ứng viên

Với chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại, tôi được cung cấp các kiến thức chuyên ngành về các lĩnh vực Quảng cáo, Marketing, Bán hàng và các Dịch vụ khách hàng. Mặc dù chưa có kinh nghiệm làm việc tại các công ty, tập đoàn nhưng trong suốt quá trình học tập, tôi có được nhiều cơ hội để thực hành thực tế thông qua các môn học và khóa học.

Ngoài ra, tôi có được kinh nghiệm như một giáo viên Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học và Trung học Cơ sở. Vì vậy tôi tự tin vào khả năng Tiếng Anh và giao tiếp của mình.