Giới thiệu về ứng viên

Em tên là Võ Thị Xuân Nhi, hiện đang là sinh viên năm 3 học chuyên ngành TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI