Giới thiệu về ứng viên

em đang học Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM. Em đã từng có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên phụ vụ ở nhà hàng PIZZA HUT.

Trình độ học vấn

S
Sinh Viên Ngôn ngữ Anh 2021-2024
HUFLIT

Em đang học Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Em đã từng có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên phụ vụ ở nhà hàng PIZZA HUT.

Portfolio

Skills

Kỹ năng giao tiếp
80%