21dh702877@st.huflit.edu.vn

Sinh viên
19/07/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trau dồi kinh nghiệm.

Ứng dụng tiếng anh được học trong công việc.

Tự kiếm thu nhập riêng cho bản thân

Skills

Teamwork
85%
Computer proficiency
80%
Time management
85%