Hoàng Thị Hồng Ngọc

NHÂN VIÊN THỰC TẬP TRUYỀN THÔNG
28/10/2023

Giới thiệu về ứng viên

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử, tự tin nói trước công chúng
Kỹ năng làm việc đội nhóm và làm việc độc lập
Khả năng viết nội dung, lập kế hoạch truyền thông và chạy truyền thông trên các nền tảng tiktok, facebook, instagram…

Trình độ học vấn

Q
Quan Hệ Công Chúng 2021-2025
Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học

Lập kế hoạch truyền thông và chạy truyền thông trên các nền tảng Tiktok, Facebook, Instagram... Viết bài báo, bài PR, thông cáo báo chí Phát ngôn viên tổ chức Xử lý khủng hoảng

Skills

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử
70%
Tin học văn phòng
80%
Làm việc đội nhóm
90%