21dh701146@st.huflit.edu.vn

08/02/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
CHUYÊN NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 2021 - 2025
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Hiện tại đang là sinh viên năm 3 ngành Quan Hệ Quốc Tế , chuyên ngành Quan Hệ Công Chúng

Kinh nghiệm làm việc

A
Administrator 07/2022 - 12/2022
Tony Wedding

Manage fanpage, receive feedback from customers who need to experience the service or feedback, perform data assessments, and synthesize data. Increased good reviews by 30% when conducting telesales

B
Biên Tập - Podcast Cái lý của tâm - Cái tâm của lý 09/2023 - 10/2023
Podcast Cái lý của tâm - Cái tâm của lý

Thực hiệ viết nội dung kịch bản, lên ý tưởng kịch bản. Trình bày với khách hàng về nội dung của kịch bản.

Portfolio

Skills

Tin học văn phòng
75%
Kỹ năng giao tiếp
85%

Thành tích

P
Phó BTC Cuộc Thi Kết Hoa - Kết Yêu Thương 10/2023
Quản lý các ban nội dung, media, đư a ý tưởng thực hiện chươ ng trình, lên plan thi công và điều phối chươ ng trình, thực hiện hỗ trợ hậu cần dựng set up sân khấu, check in, viết các bài social content, thực hiện plan truyền thông, các ý tưởng truyền thông, đánh giá sau chươ ng trình, viết script MC, take care khách mời, MC, giám sát chươ ng trình, điều phối chươ ng trình.
B
BTC Ban Logistic Chươ ng T rình Văn Hóa Hòa Bình - Be Your Authentic Self 10/2023
T hực hiện thi công,set up sân khấu, dựng photo booth, lên plan cho phần chuẩn bị hậu cần, lên bảng chi phí ngân sách set up, điều phối cánh gà, chuẩn bị các vật liệu cần thiết để set uo cho chươ ng trình.
B
BTC Ban Logistic Đêm nhạc Solfeggio - Sound Of Time 12/2023
Lên plan chuẩn bị cho việc set up, vẽ bản mẫu để thi công, thi công sân khấu, dựng photo booth, điều phối khán giả.