Tuệ Anh

31/01/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Chuyên nghành: Quản trị kinh doanh - Marketing 2021-2025
Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP. Hồ Chí Minh

Skills

Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Canva)
80%