Lữ Thanh Vân

28/01/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên chuyên ngành Marketing 2021 - 2025
Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Portfolio

Skills

Thành thạo tin học văn phòng
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)
Có khả năng làm việc nhóm
Giao tiếp tốt