Giới thiệu về ứng viên

Hardworking, creative and proactive. Specializing in English and creativity. Ambition, desire to continue to grow and develop in my profession. Constantly developing new skills and abilities

Trình độ học vấn

H
HỌC VẤN 2021-2025
Đại học Ngoại ngữ - Tin học

Kinh nghiệm làm việc

K
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 5/2021 - 10/2021
Golden Gate

Phụ bếp : Chuẩn bị đồ ăn, Sơ chế đồ ăn

Portfolio