Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 3 - Chuyên ngành Marketing 2021 - 2025
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Marketing

Portfolio

Skills

Kỹ năng tin học văn phòng
80%
Fundamentals of Digital Marketing by Google
99%