Nguyễn Trần Hoàng Thơ

Sinh viên năm 3
17/10/2003

Giới thiệu về ứng viên

Hiện là sinh viên năm 3 chuyên ngành Nhân Sự, và có một sự nhiệt huyết & kiên định đối với các công việc liên quan đến lĩnh vực này.
Là người chăm chỉ nỗ lực có khả năng chịu áp lực trong công việc, có trách nhiệm và giao tiếp tốt, luôn mong muốn phát triển bản thân.