21dh481921@st.huflit.edu.vn

07/03/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2021 - 2025
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

Skills

Thành thạo các công cụ như Word, Excel, Powerpoint, Google Docs, Google sheet Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và video cơ bản trên Canva Lightroom, Capcut