21dh381873@st.huflit.edu.vn

Sinh viên

Giới thiệu về ứng viên

- Mục tiêu ngắn hạn: Học hỏi kinh nghiệm, làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
- Mục tiêu dài hạn: Trải nghiệm môi trường thực tế, nâng cao kỹ năng trong công việc