Giới thiệu về ứng viên

Tôi tên là: Nguyễn Thị Bảo Trâm

Hiện đang là sinh viên cuối năm 3 tại trường Đại học Ngoại Ngữ-Tin Học TP Hồ Chí Minh