Nguyễn Thị Mộng Thuỳ

sinh viên ngành tài chính - ngân hàng
08/05/2023

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

s
sinh viên năm 2 2021-2025
Trường Đại học Ngoại ngữ- Tin học

Skills

kỹ năng làm việc nhóm
80%
kỹ năng tin học văn phòng
80%