Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

U
University 2021-2024
HCMC of Foreign Languages and Information Technology

International Business Administration Department Major in International Business

H
High School Diploma 2018-2021
THPT Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu)

Skills

Communicative English
85%