21dh123244@st.huflit.edu.vn

17/05/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2021-2024
Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên năm 3 Đại học Huflit

Portfolio

Skills

Thuyết trình
90%
Thành thạo tin học văn phòng
90%
Tiếng Anh giao tiếp lưu loát
80%

Thành tích

I
IELTS Academic Overall 6.0 01/05/2024
Đạt được chứng chỉ IELTS học thuật tổng điểm 6.0