Giới thiệu về ứng viên

Hiện em là sinh viên năm 3 và em đang trong quá trình tìm kiếm một công việc thực tập về Logistics hoặc Supply Chain để có thể học hỏi nhiều hơn về công việc của mình sau này thông qua các công ty. Trong quá trình thực tập, em cũng không đòi hỏi mức lương cao bởi vì chưa có kinh nghiệm, mà em quan trọng hơn về mặt kiến thức mình học được gì sau kì thực tập.