21dh122514@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2021 - 2025
đại học Ngoại Ngữ Tin Học

Kinh nghiệm làm việc

c
công việc part time 2/2022 - 12/2023
Bếp Bé Mập

Nắm bắt, quản lý số liệu nguyên liệu. Nhập, giao hàng hóa. Tổng hợp doanh thu mỗi ngày, tuần, tháng và tư vấn giá cả với khách hàng.

c
công việc part time 12/2023 - 5/2024
tiệm trà cô Châu

Giới thiệu sản phẩm, báo giá .Tư vấn cho khách hàng và giải đáp thắc mắc, giải quyết vấn đề phát sinh với khách hàng.

t
thực tập sinh 5/2024 - 8/2024
công ty TNHH Cá Tươi

Giới thiệu sản phẩm, báo giá .Tư vấn cho khách hàng và giải đáp thắc mắc về mặt hàng sầu riêng. Lên đơn, đóng gói đơn hàng, nắm bắt số lượng của mặt hàng.

Portfolio

Skills

kỹ năng giao tiếp
70%
kỹ năng làm việc nhóm
70%
kỹ năng lên kế hoạch
65%