Giới thiệu về ứng viên

EM hiện là sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học HUFLIT. Mục tiêu gần đây nhất của em là có cơ hội làm việc trong doanh nghiệp về Logistics để được trau dồi và phát triển bản thân thông qua kiến thức đã được học.

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2021-Hiện tại
Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học - TP. HCM

Portfolio

Skills

Làm việc nhóm
80%
Ngoại ngữ
75%
Sáng tạo
71%

Thành tích

Q
Quản lý doanh nghiệp online 2021-2023
Làm trung gian giữa người bán quốc tế và người mua nội địa, quản lý tất tần tật từ việc tìm kho vận hay cách thanh toán quốc tế,...