Đặng Quốc Khánh

02/09/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế 2021-2025
HUFLIT

Skills

Microsoft Office
50%
Làm việc nhóm và độc lập hiệu quả
100%
Cầu tiến, ham học hỏi
100%