21dh114511@st.huflit.edu.vn

06/08/2003

Giới thiệu về ứng viên

Cùng với niềm đam mê về Công nghệ thông tin, sự học hỏi và cần cù, những kinh nghiệm mà em đã và đang trao dồi mong rằng có thể hổ trợ, đóng góp cho các Công ty nói riêng và Công nghệ thông tin nói chung

Trình độ học vấn

C
Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm T2-T5
Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Có thể làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 5

Portfolio

Skills

PHP
60%
C#
60%
Laravel
70%
Node Js
20%
Java
20%
Flutter
20%