21dh110760@st.huflit.edu.vn

Không.
16/05/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2021-Nay
HUFLIT

Sinh viên

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân viên bán thời gian 5/2022 - 4/2023
Chuk Tea & Coffe

Làm việc tốt ở tất cả vị trí bao gồm: Thu ngân, Pha chế, Phục vụ.

Skills

Giao tiếp với khách hàng
96%
Pha chế
85%

Thành tích

K
Không có