21dh110098@st.huflit.edu.vn

25/05/2003

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

T
Trình độ học vấn 2021-hiện tại
Trường đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM

Skills

SQL Server
70%
ASP.NET MVC
70%

Thành tích

S
Sinh viên giỏi 2021-2022