20dh740895@st.huflit.edu.vn

29/08/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

H
Học vấn 2020 - Hiện tại
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc Chuyên ngành: Nghiệp vụ văn phòng

Skills

Tin học văn phòng
70%