Trịnh Tân Thoại Khang

19/07/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên 2020 - 2024
HUFLIT

Kinh nghiệm làm việc

W
Warehouse Staff 2021 - 2023
Missout

Portfolio

Skills

Làm việc nhóm
Thích nghi môi trường

Thành tích

W
Warehouse Staff 2023
Nhân viên xuất sắc nhất năm