20dh714736@st.huflit.edu.vn

Sinh Viên
25/10/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 2020-2024
Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP. HCM

Sinh vien

Kinh nghiệm làm việc

P
Phụ việc 23/9/2023 - 10/1/2024
Tiệm Tạp Hoá Chín Phương

Phục vụ khách hàng, thanh toán hoá đơn, ship hàng

Portfolio

Skills

Giao tiếp
80%
Thuyết trình
80%
Excel
80%
Word
80%