20dh714730@st.huflit.edu.vn

Sinh viên
19/09/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại Học 2020-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành Biên Phiên Dịch

Kinh nghiệm làm việc

T
Trợ Giảng 12/2020 - 9/2023
Trung tâm Anh ngữ Apollo

- Hỗ trợ giáo viên Bản Ngữ trong lớp. - Dịch văn bản, test, comments giáo viên. - Phiên dịch các buổi họp cuối khóa. - Phụ đạo bé học yếu, dạy bù bé vắng. - Đón và trả bé từ Phụ huynh trước và sau giờ học. - Chăm sóc bé trong giờ học - Phụ trách thông báo tình hình học tập của bé đến Phụ huynh. - Hỗ trợ các sự kiện có liên quan( Christmas event, Halloween event, ...)

Portfolio

Skills

Tin học văn phòng
100%

Thành tích

"
"Sinh viên Khỏe" của Ngày Hội Sinh viên Khỏe lần VI 2021
Chương trình "At home we can join" mà Liên Chi Hội Sinh Viên tổ chức