20dh714620@st.huflit.edu.vn

01/03/2002

Giới thiệu về ứng viên

Hiện tại, tôi là sinh viên năm 3 tìm kiếm cơ hội làm việc trong lĩnh vực marketing, hiết kế và nhiếp ảnh với niềm đam mê, kỹ năng giao tiếp, tính sáng tạo và động lực cao để giúp các dự án hoàn thiện tốt nhất có thể.

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 3 2020 - 2024
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh

Skills

kỹ năng cá nhân - Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh - Kỹ năng quản lý thời gian tốt - Kỹ năng nhiếp ảnh cơ bản - Kỹ năng sử dụng PTS, AI
100%