20dh714537@st.huflit.edu.vn

11/05/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Ngôn ngữ anh 2020-2024
Đại học ngoại ngữ- tin học TPHCM

Sinh viên ngôn ngữ anh. Chuyên ngành tiếng anh thương mại

Kinh nghiệm làm việc

H
HR intern 6/2021 - 8/2021
EASY EDU

• Support job posting. • Selective CV. • Contact the candidate. • Schedule an interview.

Portfolio

Skills

Office skills
80%
English
80%