Nguyễn Anh Thư

Sinh viên
02/01/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại 2020-2024
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM