20dh713785@st.huflit.edu.vn

15/07/2002

Giới thiệu về ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

p
phục vụ 02/2022 - 03/2023
Layla eatery and bar

Skills

word
100%
excel
100%

Thành tích

C
Chứng chỉ MOS 2022