Hà Vân Khanh

Sinh Viên năm 4
10/06/2002

Giới thiệu về ứng viên

I’m a resident of Ho Chi Minh City, born and grew up in Sai Gon. As a person who comes from a big city, I hope that i can grow myself and your business up through time.

Trình độ học vấn

I
IGCSE 2017-2019
EMG EDUCATION

Skills

Microsoft Office Specialist (Word/ Excel)
100%