Nguyễn Thị Hằng Nga

Gia sư Tiếng Anh
18/05/2002

Giới thiệu về ứng viên

Đề cao ý thức trách nhiệm trong công việc .Sẵn sàng tiếp thu và học hỏi những kinh nghiệm của người đi trước truyền đạt. Không ngại nhận lỗi để cải thiện bản thân .Giúp đỡ người khác trong mọi khả năng có thể, thích ứng nhanh với môi trường mới, không ngại khó khăn.

Trình độ học vấn

Có nhiều thời gian rảnh trong tuần
Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học tp HCM

Kinh nghiệm làm việc

G
Gia Sư 1/2023 - 6/2023
Công ty TNHH Gia sư eTeacher

- Chuẩn bị giáo án, bài tập để cung cấp, củng cố kiến thức cho học sinh - Hình thành các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết tiếng Anh - Giúp đỡ, hỗ trợ học sinh trong việc tiếp thu bài học - Báo cáo tình hình học tập cho phụ huynh và công ty sau mỗi buổi học

Portfolio