20dh713431@st.huflit.edu.vn

Sinh viên năm 4 ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên-Phiên dịch trường Đh Ngoại ngữ - Tin học TP-Hồ Chí Minh
14/06/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

C
Cử nhân 2020-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.Hồ Chí Minh

Ngành: Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch

Skills

Advanced language knowledge
75%
Good writing skills
75%
Accuracy in translation and review processes
75%