Huỳnh Minh Đạt

Sinh viên sắp ra trường
02/02/2002

Giới thiệu về ứng viên

Vụng về nhưng nhiệt tình

Trình độ học vấn

B
BACHELOR OF ART 2020 - 2024
Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Information Technology (HUFLIT)

Major: English as a foreign language Specialty: Office Administation

Portfolio

Skills

Time management
80%
Teamwork
80%
problem solving
70%
Critical thinking
70%
leadership
49%