20dh711745@st.huflit.edu.vn

Đã có kinh nghiệm làm qua nhiều job: PG, tư vấn , Telesales, cố vấn. Biết sử dụng các công nghệ chỉnh sửa quảng cáo.
08/04/2020