Hồ Phú Ngọc Tú

05/09/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Ngôn ngữ Anh 2020-2024
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT)

Chuyên ngành: Song ngữ Anh - Trung GDA: 3.0

Skills

MOS Word, Excel
925%
Toiec
800%