Giới thiệu về ứng viên

  1. Em là sinh viên năm tư ngành Ngôn Ngữ Anh với chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại.  Sở thích của em là đọc sách và đi dạo.

Trình độ học vấn

N
Ngôn Ngữ Anh 2020-2024
HUFLIT

Kinh nghiệm làm việc

T
Trợ giảng Tháng 8 năm 2022 - Tháng 6 năm 2023
Rainbow

Hỗ trợ cho giảng viên nước ngoài đứng lớp

Skills

Giao tiếp
90%
Tin học văn phòng
90%
Giải quyết vấn đề
95%