Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh Viên 8/2020- 8/2024
Trường đại học Ngoại Ngữ và Tin Học

Kinh nghiệm làm việc

N
Nhân Viên Bán Hàng 7/2018 - 9/2019
Shop Mỹ Phẫm

Sắp xếp sản phẩm, tư vấn sản phẩm phù hợp cho khách hàng. Xử lý vấn đề khiếu nại của khách hàng.

Skills

Tin học văn phòng
100%
Ngoại ngữ
80%