20dh691567@st.huflit.edu.vn

Sinh viên
24/05/2002

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2020 - 2024
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học

Sinh viên đã hoàn thành xong chương trình đào tạo

Portfolio