20dh691090@st.huflit.edu.vn

sinh viên
01/04/2001

Giới thiệu về ứng viên

1. Có trách nhiệm trong công việc

2. Lắng nghe tiếp thu khi người khác góp ý

3. Luôn đúng giờ

Trình độ học vấn

10/2020 đến nay
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH