Giới thiệu về ứng viên

Tôi xin được giới thiệu, tên tôi là Nguyễn Phương Ngân. Hiện tại, tôi là sinh viên năm 4 tại Trường Đại Học Ngoại ngữ – Tin học. Tôi đang theo học chuyên ngành Nhật Bản học.

Trình độ học vấn

09/2020 - 07/2024
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học

Khoa: Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông Ngành: Nhật Bản học

Portfolio