20dh381117@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

S
Sinh viên năm 4 Từ năm 2020 - 2024
Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

T
Thực tập sinh tại bộ phận nghiên cứu hồ sơ
CÔNG TY LUẬT TNHH TÂM QUANG
N
Nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng
OMBRE.VN

Skills

Kỹ năng sắp xếp hồ sơ, phân loại tài liệu
100%
Tìm hiểu và nghiên cứu các vấn đề pháp lý
100%